Wat is Feldenkrais?
De Feldenkrais-methode is een leerproces waarbij de wisselwerking tussen lichaam en hersenen centraal staat. Door het uitvoeren van zachte, subtiele bewegingen creëren we een nieuw bewustzijn van je lichaam waardoor alternatieve, vaak betere bewegingsmogelijkheden ontstaan.

De effecten van Feldenkrais
De methode is een krachtige en unieke benadering die in brede zin leidt tot verbetering van kwaliteit van leven. Meer concreet helpt Feldenkrais bij pijnklachten (zoals lage rugpijn) en biedt het oplossingen bij houdingsgerelateerde klachten (denk aan RSI door beeldschermwerk). Ook kan het verlichting geven bij neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson. Groter bewustzijn van de eigen lichamelijke mogelijkheden leidt tot mentale rust en niet zelden ook tot betere slaap.

Van moeilijk naar makkelijk, van makkelijk naar elegant
De Feldenkrais-methode is gebaseerd op onderzoek uit de neurowetenschappen, leertheorie en natuurkunde. Zoals de bedenker, dr. Moshé Feldenkrais (1904-1984), zei: ‘Van moeilijk naar makkelijk en van makkelijk naar elegant’.