Wyatt Fysiotherapie heeft, om de kwaliteit te kunnen behouden, ervoor gekozen contractvrij en onafhankelijk te werken. Hierdoor heeft Wyatt Fysiotherapie geen contracten voor 2023 met zorgverzekeraars getekend.

Dit betekent voor u dat na afloop van het consult direct per pin betaald dient te worden. U krijgt een factuur mee die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. De tarieven van Wyatt Fysiotherapie kunt u op de website vinden.

De hoogte van vergoeding van ongecontracteerde fysiotherapie verschilt per verzekeraar en het type verzekering. Om volledige duidelijkheid te krijgen over de hoogte van de vergoeding kunt u contact op nemen met uw verzekeraar.
Restitutiepolissen met vrije zorgkeuze geven bij een aantal kleine verzekeraars de hoogste tot volledige vergoeding. U kunt dan naar iedere zorgverlener gaan, ongeacht of er wel of geen contract is. Bij een natura- of budgetpolis geldt meestal een eigen bijdrage van rond de 50 procent.

Wyatt Fysiotherapie is niet verantwoordelijk voor mogelijke afwijkingen in de polisvoorwaarden van individuele zorgverzekeraars.