Betalingsvoorwaarden Wyatt Fysiotherapie:

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en Wyatt Fysiotherapie.
  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
  3. Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 30 dagen.
  4. U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL30 ABNA 0819 8211 28 ten name van Wyatt Fysiotherapie te Huizen. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het factuurnummer.
  5. Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een herinneringsnota. Deze nota geldt ook als ingebrekestelling.
  6. De herinneringsnota stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen.
  7. Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de herinneringsnota uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente.
  8. Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.
  9. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.